ชุมพร – ลุ้นรับทองคำแท่งในงานมหกรรมซีฟู๊ดชุมพร 14-16 สิงหาคม 2563 (ชมคลิป)

ชุมพร – ลุ้นรับทองคำแท่งในงานมหกรรมซีฟู๊ดชุมพร 14-16 สิงหาคม 2563

 

จาก กรณี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับ นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที่ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร จัดแถลงข่าวงานมหกรรมซีฟู๊ดชุมพร ที่ แก่งเพการีสอร์ท 163 ม.3 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบกับนาย ธน บุญเกิด กรรมการผู้จัดการ 168 แก่งเพกา รีสอร์ท ได้พูดคุยถึงการจัดงานมหกรรมซีฟู๊ดชุมพรที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกรายการต่างๆไปทั่วประเทศแล้วนั้น ว่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร ” จังหวัดชุมพรร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จัดงานมหกรรมซีฟู๊ดจังหวัดชุมพร ในระว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 ณ แก่งเพการีสอร์ท 168 ม.3 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

เพื่อส่งเสริมชิองทางการตลาดให้กับสินค้าอาหารทะเลจังหวัดชุมพร รวมทั้งขับเคลื่อน และยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรให้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดด้านอาหารทะเลจังหวัดชุมพร และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ อาหารทะเลจังหวัดชุมพร อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ แปรรูปของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยจังหวัดชุมพรมีความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเล มีชายฝั่งทะเลเป็นแนวทอดยาว ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง ทั้งประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง และทะเลอ่าวไทย และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารทะเล ซึ่งเป็นต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังขาดการพัฒนาต่อยอดทางการตลาด ประกอบกับในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19 ) ส่งผลให้การประกอบอาชีพประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบค่อยข้างมาก นาย ธน บุญเกิด กล่าว ”


ผู้สื่อข่าวสอบถามถึง ในกรณีการเตรียมความพร้องของสถานที่ “168 แก่งเพกา รีสอร์ท “นาย ธน บุญเกิดเปิดเผยว่า ตนเป็นคนชุมพรที่ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจส่วนตัว และมีแนวความคิดที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิด”จังหวัดชุมพร”ให้กับประชาชนชาวชุมพรได้มีโอกาสได้รับผลสำเร็จในธุรกิจแลอาชีพของพี่น้องประชาชนชาวชุมพร โดยที่จัดตั้งศูนย์สินค้าชุมชนภาคใต้โดยให้เป็นอีกช่องทางของผู้ผลิตสินค้ามาจำหน่ายในศูนย์สินค้าชุมชนภาคใต้ที่ตั้งอยู่ในแก่งเพการีสอร์ท 168 ม.3 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรโดย ข้อกำหนดคือ ให้จำหน่ายในราคา 20 บาทที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างมากมาย ข้าวแกงก็จะจัดจำหน่าย 20 บาทด้วยเช่นกัน ส่วนสถานที่การจัดงานตนได้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแก่งเพกาให้ดูสวยงามและยังสามารถให้นักท่องเที่ยวที่แวะพักได้รับชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมพรอีกที่หนึ่ง และมีดงเสม็ดแดง อายุ 100 ปีที่เป็นพันธ์ไม้หายาก เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสวยงาม


กรณีที่จะมีการแจกทองคำแท่งในงานมหกรรมซีฟู๊ดชุมพร 14-16 สิงหาคม 2563 รับแจ้งว่า จะมีบัตร ราคา 499 บาทเท่านั้น ลุ้นรับทองคำแท่ง ทีวี และพัดลม จำนวนมาก ในงานมหกรรมซีฟู๊ดชุมพร มหกรรมซีฟู๊ดชุมพร นี้ขึ้นมาโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การจัดแสดงอาหารซีฟู๊ด มีอาหารซีฟู๊ดที่สดจากทะเล และผลไม้จัดให้รับประทานภายในงาน มีการจำหน่ายตั๋วอาหารบุฟเฟ่ 399 และ 499 ที่สามารถเลือกทานอาหารภายในงานได้ทั้งซีฟู๊ด และผลไม้อีกด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้า และเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าอาหารทะเล และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชุมพรอีกทาง


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Post Author: admin